GHZ  STABILNÍ HASICÍ ZAŘÍZENÍ

Rychlý a učinný hasební zásah vám zajistí plynové GHZ. Uhašení požáru v jeho počáteční fázi minimalizuje škody.

Technická specifikace

Systémy stabilních hasicích zařízení je možné rozdělit do několika druhů:

 • SHZ - Sprinklerové stabilní hasicí zařízení
 • DHZ - Doplňkové sprinklerové hasicí zařízení
 • PHZ - Polostabilní sprinklerové hasicí zařízení
 • FHZ - Pěnová stabilní hasicí zařízení
 • RHZ - Sprejová stabilní hasicí zařízení
 • MHZ - Mlhová stabilní hasicí zařízení
 • GHZ - Plynová stabilní hasicí zařízení
 • AHZ -  Aerosolová stabilní hasicí zařízení
 • WHZ - Prášková stabilní hasicí zařízení

V oblasti plynového GHZ nabízíme komplexní dodávku od zhotovení projektové dokumentace, realizaci až po následný servis zařízení. Systémy lze budovat v podobě centralizovaně uložených lahví, malé modulární tlakové lahve nebo ochrana pomocí hasební kazety do racku. Více informací získáte z materiálů ke stažení nebo nás kontaktujte.


Dodávané systémy

 • Systém s chemickým hasivem FK-5-1-12 (Novec 1230)

  Tento systém využívá nejmodernější hasivo Novec 1230, které v chemických hasivech představuje ekologicky přijatelné řešení.
 • Systém s chemickým hasivem HFC-227ea (FM200)

  Velmi slavné hasivo, které je dnes však na ústupu díky snaze o snížené produkce skleníkových plynů.
 • Systém s inertním hasivem IG-541 (Inergen)

  Směs inertních plynů (Ar+N2+CO2), která patří do rodiny nejpoužívanějších hasiv. Je ekologicky nezávadný a běžně dostupný.
 • Systém s inertním hasivem IG-100 (čistý dusík)

  Plynný dusík je nejvíce zastoupený plyn v atmosféře. Jeho ekologický dopad a dostupnost je naprosto nedostižitelná pro ostatní plyny.
 • Systém s inertním hasivem IG-55 (Argonite)

  Směs plynů (Ar+N2) v poměru 50%+50%. Ekologický a rovněž běžně dostupný hasební plyn.
 • Systém s inertním hasivem IG-01 (čistý argon)

  Jedná se o zcela inertní plyn, které chemicky nereaguje s jakýmkoliv materiálem a to i za velmi vysokých teplot. Vhodný je pro speciální aplikace jako je například testovací procesy nebo pro ochranu zařízení pracující s radioaktivním materiálem.

Naše služby

 • Zpracování projektové dokumentace všech stupňů

 • Dodávka technologie a provedení montáže

 • Uvedení zařízení do provozu

 • Zkouška těsnosti chráněného prostoru (door-fan-test)

 • Pravidelné revize a servis zařízení

 • Doplňování hasiva

 • Revize tlakových lahví


Naše zajímavé instalace.


Máte zájem o tento produkt?

Ke stažení

Hasiva a systémy GHZ

Stáhněte si leták s našimi systémy GHZ.

Stáhnout

Ke stažení

Seznam proškolených osob

Stáhněte si seznam proškolených osob na naše systémy GHZ.

Stáhnout

Kontakt

Ing. Miloš Průha

+420 724 156 032 milos.pruha@wattcom.cz