GHZ  STABILNÍ HASICÍ ZAŘÍZENÍ

Rychlý a učinný hasební zásah vám zajistí plynové GHZ. Uhašení požáru v jeho počáteční fázi minimalizuje škody.

Technická specifikace

Systémy stabilních hasicích zařízení je možné rozdělit do několika druhů:

 • SHZ - Sprinklerové stabilní hasicí zařízení
 • DHZ - Doplňkové sprinklerové hasicí zařízení
 • PHZ - Polostabilní sprinklerové hasicí zařízení
 • FHZ - Pěnová stabilní hasicí zařízení
 • RHZ - Sprejová stabilní hasicí zařízení
 • MHZ - Mlhová stabilní hasicí zařízení
 • GHZ - Plynová stabilní hasicí zařízení
 • AHZ -  Aerosolová stabilní hasicí zařízení
 • WHZ - Prášková stabilní hasicí zařízení
 • Ochrana elektrických rozvaděčů a datových racků

V oblasti plynového GHZ nabízíme komplexní dodávku od zhotovení projektové dokumentace, realizaci až po následný servis zařízení. Systémy lze budovat v podobě centralizovaně uložených lahví, malé modulární tlakové lahve nebo ochrana pomocí hasební kazety do racku. Více informací získáte z materiálů ke stažení nebo nás kontaktujte.


Dodávané systémy

 • Systém s chemickým hasivem FK-5-1-12

  Tento systém využívá nejmodernější hasivo, které v chemických hasivech představuje ekologicky přijatelné řešení.
 • Systém s chemickým hasivem HFC-227ea (FM200)

  Velmi slavné hasivo, které je dnes však na ústupu díky snaze o snížené produkce skleníkových plynů.
 • Systém s inertním hasivem IG-541 (Inergen)

  Směs inertních plynů (Ar+N2+CO2), která patří do rodiny nejpoužívanějších hasiv. Je ekologicky nezávadný a běžně dostupný.
 • Systém s inertním hasivem IG-100 (čistý dusík)

  Plynný dusík je nejvíce zastoupený plyn v atmosféře. Jeho ekologický dopad a dostupnost je naprosto nedostižitelná pro ostatní plyny.
 • Systém s inertním hasivem IG-55 (Argonite)

  Směs plynů (Ar+N2) v poměru 50%+50%. Ekologický a rovněž běžně dostupný hasební plyn.
 • Systém s inertním hasivem IG-01 (čistý argon)

  Jedná se o zcela inertní plyn, které chemicky nereaguje s jakýmkoliv materiálem a to i za velmi vysokých teplot. Vhodný je pro speciální aplikace jako je například testovací procesy nebo pro ochranu zařízení pracující s radioaktivním materiálem.
 • Systém pro ochranu rozvaděčů a datových racků

  Pro ochranu rozvaděčů a racků využíváme hasiva Novec 1230, FM 200 nebo CO2.

Naše služby

 • Zpracování projektové dokumentace všech stupňů

 • Dodávka technologie a provedení montáže

 • Uvedení zařízení do provozu

 • Zkouška těsnosti chráněného prostoru (door-fan-test)

 • Pravidelné revize a servis zařízení

 • Doplňování hasiva

 • Revize tlakových lahví


Naše zajímavé instalace.


Máte zájem o tento produkt?

Ke stažení

Hasiva a systémy GHZ

Stáhněte si leták s našimi systémy GHZ.

Stáhnout

Ke stažení

Ochrana rozvaděčů

Stáhněte si leták se systéme pro ochranu rozavděčů.

Stáhnout

Ke stažení

Seznam proškolených osob

Stáhněte si seznam proškolených osob na naše systémy GHZ.

Stáhnout

Kontakt

Ing. Miloš Průha

+420 724 156 032 milos.pruha(a)wattcom.cz