POŽÁRNÍ OCHRANA

Účinná ochrana proti ohni je nezbytností.

Plynové stabilní hasicí

zařízení - GHZ

Rychlé uhašení požáru již v zárodku zamezí vzniku dalších škod.

Elektrická požární
signalizace - EPS

Zjištění požáru v počáteční fázy je rozhodující faktor pro jeho rychlé zdolání.

Evakuační rozhlas
a výstražné systémy

Správné a kvalitní varování osob může zajistit nezbytnou pomoc lidem v ohrožení.

Požární
ucpávky

Pasivní ochrana proti šíření ohně nesmí být podceňována.

Specialista pro produkty
požární ochrany

Ochrana před požárem je důležitým a nezbytným prvkem každé stavby.

Ing. Miloš PrůhaVáš produktový specialista

milos.pruha(a)wattcom.cz

Napište mi →

+420 724 156 032

Kontakty Wattcom →